Фонетика. Графіка. Орфоепія

Визначення
Фонетика — роздiл науки про мову, який вивчає її звуковий склад.
Графiка — це роздiл науки про мову, що вивчає систему знакiв для передачi на письмi звукiв мови.
Орфоепія — розділ мовознавства, який вивчає систему норм літературної вимови.Зміст розділу:

 1. Звуки
  1. Голосні звуки
  2. Приголосні звуки
 2. Фонетична транскрипція
 3. Алфавіт
 4. Співвідношення звуків і літер
 5. Уподібнення приголосних звуків
 6. Чергування звуків
  1. Чергування голосних звуків
  2. Чергування приголосних звуків
 7. Основні випадки чергування У-В, І-Й
 8. Склад. Складоподіл
 9. Наголос
 10. Запитання до теми