Співвідношення звуків і літер

В українськiй мовi для позначення бiльшостi звукiв iснують окремi букви. Наприклад, приголосний [д] на письмi передає лiтера д, а голосний [у] на письмi позначається лiтерою y. Проте є винятки.

Букви Звуки Приклади
щ [шч] щастя []
ї [йі] їжак []
я, ю, є [йа], [йу], [йе]:
- після м'якого знака
- після апострофа
- після голосного
- на початку слова
Мольєр []
здоров’я []
заява []
яблуко []
[а], [у], [е] + м’якість чи пом’якшення попереднього приголосного лялька []
бювет []
дж, дз [], [], якщо входять до однієї морфеми
[д] і [ж], [д] і [з], якщо належать до різних морфем
джміль [′]
дзиґа []
підживити []
відзначити []
м'який знак Не є звуком. Указує на м’якість попереднього приголосного день [′]

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:

барвінок, молодь, апельсин портьєра, дзеркало, щедро фаянс, лимон, надріз мереживо, якийсь, рельєф [ме\(^и\)ре́жи\(^е\)о], [йаки́йс′], [рел′йе́ф]