Уподібнення приголосних звуків

 • Уподiбнення за глухiстю
  • Дзвiнкi не оглушуються.
   Винятки: легко [], вогко, кiгтi, нiгтi, дьогтю
  • Приголосний [з] у префiксі з- чи прийменникові з перед глухими переходить в с.
   Наприклад: зцілити [''], з кавою [].
ЗНО
В тестовому завданнi часто зустрiчається щось подiбне: лiжко []. Це неправильно, адже [к] – глухий, а [ж] – дзвiнкий. Перед глухими дзвiнкi не змiнюються.
 • Уподiбнення за дзвiнкiстю
  Глухi приголоснi перед дзвiнкими одзвiнчуються: боротьба – []
 • Уподiбнення за м’якiстю
  Попереднiй приголосний стає м’яким пiд впливом наступного.
  Наприклад: кузня []. Це стосується лише приголосних [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз], [р]
 • Уподiбнення за мiсцем i способом творення
  При цiй асимiляцiї зливається або дуже наближається вимова близьких звукiв.
  Свистячi уподiбнюються наступним шиплячими.
  Наприклад: безжурний - [:], принісши - [:].

Деякi особливостi вимови груп приголосних краще запам’ятати:

-шся [c':a] робишся [':a]
-ться [ц':a] молиться [':а]
-жся [з'с'a] намажся [''а]
-чся [ц'с'a] не скалічся [ ''а]
-шці [с'ц'і] комашці ['']
-жці [з'ц'і] мережці ['']
-зж [ж:] розжився [:'а]
-зч [шч] зчистиш []
-здж [ж] з джурою []
-зш, -сш [ш:] зарісши [:]
-тч, -тш [ч:] братчик [:]

Приголосний НЕ уподібнюється за м’якістю у слові:

кінський пісня камінчик селянський []

Глухий приголосний одзвінчується у слові:

футбол мерехтіти вогко дігтяр [фудбол]