Дiєслово. Дiєприкметник. Дiєприслiвник

Зміст розділу:

 1. Дiєслово
  1. Перехiднi та неперехiднi дiєслова
  2. Вид дiєслова
  3. Час дiєслова
  4. Способи дiєслiв
  5. Дiєвiдмiни дiєслiв
  6. Способи творення дiєслiв
 2. Дiєприкметник
  1. Активнi та пасивнi дiєприкметники
  2. Дiєприкметниковий зворот
 3. Дiєприслiвник
  1. Творення дiєприслiвникiв
  2. Дiєприслiвниковий зворот
 4. Правопис
  1. Правопис НЕ з дiєcловами та дiєприслiвниками
  2. Правопис НЕ з дiєприкметниками