Види дiєслова

Дiєслова можуть називати дiю, обмежену в часi початком чи кiнцем, або дiю, не обмежену нi кiнцем, нi початком. За цiєю ознакою вони подiляються на два види: доконаний та недоконаний.

Доконаний Недоконаний
означає обмежену в часi дiю, яка вже завершилася в минулому чи неодмiнно вiдбудеться в майбутньому означає необмежену у часi, незавершену дiю в минулому, теперiшньому або майбутньому
що зробити? що зробив?
що зробить?
що робити? що робив?
що робитиме?
намалювати, зiграв, створить малювати, грав, творитиме

Дієсловами доконаного виду є всі слова рядка:

полетів, чекали зачекав, написав грали, намалювали створили, відповідали Доконаний вид: зачекав, написав, полетів, намалювали, створили.
Недоконаний вид: чекали, грали, відповідали.