Групи часток за значенням i вживанням

Формотворчi Заперечнi Модальнi
утворюють форми дiєслiв умовного способу: би, б передають заперечення: анi, нi, не уживаються для оформлення запитання: хiба, невже, чи
Утворюють форми дiєслiв наказового способу: хай, нехай пiдсилення думки: що то, що за, та, як
спонукання до дiї: бодай, годi, ну, -бо, -но
вказiвки на кiлькiсть: чи не, трохи не, мало не, майже,
видiлення окремих слiв i пiдсилення значення: лишень, аж, уже, собi, тiльки, навiть
ствердження думки: атож, так, еге, аякже
вказiвки на предмет, дiю, мiсце: ген, он, от, це, то, ото