Групи прийменникiв за будовою

Простi Складнi Складенi
пишуться разом та через дефiс з частинами з-, зi- пишуться окремо
без, по, близько понад, заради, з-над, з-за у зв’язку з, вiдповiдно до