Групи вигукiв за походженням

Непохiднi Похiднi
утворенi з одного або кiлькох звукiв утворенi вiд iнших частин мови
ай! ой! гм! жах! марш!