Службовi частини мови

Визначення
Службовi частини мови — неповнозначнi слова, якi не називають предметiв чи будь-яких реалiй, а вказують на вiдношення мiж ними.Зміст розділу:

 1. Прийменник
  1. Групи прийменникiв за будовою
  2. Групи прийменникiв за походженням
  3. Зв’язок прийменника з непрямими вiдмiнками
 2. Сполучник
  1. Групи сполучникiв за будовою
  2. Групи сполучникiв за вживанням
  3. Групи сполучникiв за значенням
 3. Частка
  1. Групи часток за значенням i вживанням
  2. Правопис часток
 4. Вигук
  1. Групи вигукiв за походженням
  2. Групи вигукiв за значенням
  3. Звуконаслiдувальнi слова