Сполучник

Визначення
Сполучник — службова частини мови, яка вживається для поєднання однорiдних членiв речення або частин складного речення та виражає смисловi зв’язки мiж ними.

Наприклад: їсти та спати, тому що.Зміст підрозділу:

  1. Групи сполучникiв за будовою
  2. Групи сполучникiв за вживанням
  3. Групи сполучникiв за значенням