Зв’язок прийменника з непрямими вiдмiнками iменника

Прийменники вживаються з iменниками в усiх непрямих вiдмiнках (крiм кличного). Форма мiсцевого вiдмiнка виступає з прийменником завжди. Іншi вiдмiнковi форми можуть бути з прийменниками чи без них.

Вiдмiнки Прийменники Приклади
Родовий з (iз, зi), за, у (в), вiд, з-за, з-пiд, серед, проти, без, бiля, мiж, до до води, з-за обрiю, серед кiмнати, з-пiд ковдри
Давальний завдяки, всупереч, наперекiр, услiд, назустрiч, навздогiн, наперерiз завдяки тобi, усупереч теорiї, наперекiр матерi
Знахiдний з (iз, зi), у (в), крiзь, поза, пiд, над, перед, мiж, за, по, на, об, о пiд стiл, крiзь туман, у книгу, з дерево
Орудний з (iз, зi), за, мiж, пiд, над, перед, згiдно з, у зв’язку з пiд сонцем, за деревом, перед тобою
Мiсцевий на, об, о, по, у (в) у книжцi, о другiй годинi