Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [е], [и], [о]

Звуки [е], [и] та [о] в українськiй мовi звучать невиразно у ненаголошенiй позицiї, як ми пам’ятаємо ще з фонетики. Тому часом складно визначити, яку лiтеру потрiбно писати.

Написання слiв з цими ненаголошеними звуками перевiряється наголосом. Для визначення голосного треба:

 1. Дiбрати спiльнокореневе слово або змiнити форму слова так, щоб сумнiвний звук став наголошеним.
  Наприклад: зазирнути – зиркати.
 2. Якщо за допомогою наголосу перевiрити написання слова не можна, то треба скористатися правилами:
  Пишеться е Пишеться и Пишеться о
  У буквосполуках -ере-, -еле- :
  дерево, шелест
  -ри-, -ли- :
  гримiти, глитати
  -оро-, -оло- :
  дорога, волосся
  У суфiксах -ець, -ень, -тель,
  -еро, -елезн- :
  умiлець, велетень, учитель, восьмеро, товстелезний;
  -ен-, -енн- :
  цуценя, оголошення;
  -еньк-, -есеньк-,
  -ечок-, -ечк- :
  тоненький, малесенький, мiшечок, горлечко;
  -ик, -иц(я), -ищ(е),
  -иськ :
  щоденник, палиця, становище, дiвчисько;
  -ин- :
  мамин, киянин;
  -ичок-, -ичк-
  (вiд -ик, -иц(я)) :
  паличка, бо палиця
  -ив(о) в iм.:
  вариво.
  Винятки:
  зарево, марево;
  Iншi випадки якщо е при змiнi випадає або чергується з i:
  осенi — осiнь,
  вересень — вересня
  у деяких дiєслiвних коренях, де вона чергується з е, якщо далi стоїть наголошений суфiкс
  -а-(-я-):
  заберу – забирати
  у словах:
  богатир, борсук, гончар, корявий, лопата, монастир, отаман, погано, товар.
  Звернiть увагу, що лiтеру у завжди пишемо в словах:
  будяк, ворушити, мармур, парубок, пурхати, яблуко, яблуня
 3. Якщо написання лiтер перевiрити не можна жодним способом, то треба заглянути в орфографiчний словник.
  Наприклад: директор, левада, кишеня.

Літеру е треба писати в усіх словах рядка:

пер..йти, гр...чаний, кр..латий, довж..лезний вел..тень, б..региня, цуц..ня, д..ректор ч..рствий, в..рещати, пер..мога, бер..зень мер..хтіти, тр..вожний, р..монтний, заб..ру Крилатий, директор і тривожний.

Літеру о треба писати в усіх словах рядка:

д..рога, г..лова, ябл..ко л..пата, к..лосся, ..таман з..зуля, ч..рнило, марм..ровий г..рячий, б..гато, доп..мога Яблуко, мармуровий, гарячий.