Сполучення йо, ьо

Для позначення звукосполучення [йо] пишеться «йо» Для позначення мякостi попереднього приголосного пишеться «ьо»
На початку слова:
його, йод.
В усiх iнших випадках:
шiстьох, льох.
Пiсля приголосного (найчастiше на початку складу):
серйозний, курйоз.
Пiсля голосного:
район, майор.

Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

..ого, ..од, баталь..он медаль..он, ль..одовиковий, га..овий гал..орка, кра..овий, оши..ок міль..он, сер..озний, маль..овничий

Його, йод, батальйон.

Льодовиковий, гальорка, мальовничий.