Групи слів за емоційним забарвленням

Лексика сучасної української лiтературної мови за емоцiйним забарвленням подiляється на двi групи: нейтральну та емоцiйно забарвлену.
Визначення
Нейтральна лексика — це слова, якими користуються в повсякденному життi всi носiї мови.
Наприклад: вода, лiс, дивитися.
Визначення
Емоцiйно забарвлена лексика — це слова, якi мають негативну або позитивну емоцiйнiсть у своєму значеннi.

Емоційно забарвленими є всі слова у рядку:

вітерець, дощик, море кутя, рюмсати, сонце реготати, гаркнути, матуся кажан, товкмачити, стіл Море, кутя, сонце, кажан і стіл належать до нейтральної лексики.