Однозначнi i багатозначнi слова

Повнозначнi слова можуть мати одне або кiлька лексичних значень.

Якщо слово має одне значення, то його називають однозначним.
Наприклад, слово «Днiпро» означає лише одну з найбiльших рiчок Європи, що бере початок у Смоленськiй областi Росiї та протiкає через Бiлорусь i Україну, впадаючи в Чорне море. А слово «парта» означає шкiльний учнiвський стiл з похилою верхньою дошкою, з’єднаний у нижнiй частинi з лавою.

Якщо слово має два та бiльше лексичних значень, то воно багатозначне.
Наприклад: золотий.
Золотою може бути каблучка, а у когось можуть бути золотi руки. Золота каблучка – це зроблена з золота прикраса. А золотi руки – це вмiлi, працьовитi руки.

Багатозначнi слова можуть вживатися у прямому та переносному значеннях.

Пряме значення – це головне або первинне значення багатозначного слова.
Первинним значенням слова «золотий» є «вироблений з золота».

Похiдне значення є вторинним вiд прямого. Воно виникає шляхом перенесення назви з одного явища дiйсностi на iнше за подiбнiстю ознак цих явищ. Наприклад, золотi руки – це вмiлi руки. Тобто вони цiнуються так, як цiнується золото.

Виділене слово вжито в прямому значенні у реченні:

Свiжими ранками я перший будив сонну ще воду криницi. Зима блукає у саду. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. А вівчар жене отару плаєм. Коло сел стоять тополi, розмовляють з вiтром в полi. Сонна вода – сонна людина, блукає зима – блукає людина, танцюють лебеді – танцює людина, розмовляють тополі – розмовляє людина.

У прямому значенні вжито прикметник у рядку:

солодкий сон золоті руки свіжий хліб шовкове волосся Cолодкий сон – це приємний сон, адже йдеться не про смак;
золоті руки – вмілі руки, а не зроблені з золота;
шовкове волосся – м’яке, приємне волосся, адже воно не зроблене з шовку.