Синонiми

Визначення
Синоніми — це слова, якi близькi або однаковi за значенням, але рiзнi за звучанням.

Наприклад: ходити – шкандибати – дибати – дрiботiти.
Синонiми об’єднуються у синонiмiчнi гнiзда, або ряди. Їх центр – стрижневе слово. Воно стилiстично нейтральне i є носiєм загального значення:
гарний – чудовий – чарiвний – вродливий – гожий.

Правильне використання синонiмiв допомагає увиразнити мовлення й уникнути тавтологiї, тобто повторення спiльнокореневих або тих самих слiв.

Синонімічний ряд становлять слова рядка:

минулий, колишній, перебутий, старий характер, удача, натура, темперамент роздоріжжя, роздолля, розпуття, перехрестя розумно, мудро, розважно, розсудливо В першому рядку зайвим є слово старий, у другому рядку – удача, у третьому – роздолля.

Синонімічним є ряд слів:

Пахучий, запашний, духмяний, приємний Стійкий, суворий, міцний, непохитний Урочистий, піднесений, патетичний, пишний Мовчазний, безмовний, неговіркий, балакучий Мова, мовний, мовлення, мовити В першому варіанті зайвим є слово приємний, в другому – суворий, в четвертому – балакучий. В останньому варіанті наведено спільнокореневі слова.

Синоніми виділено в реченні:

Тінь чорна стрімко падає вниз — то білий голуб так злітає вгору. Ситий голодного не розуміє. І що я йому говорила, товкла? Молоде орля, та вище старого літає. З журбою радість обнялась. Говорила, товкла - контекстуальні синоніми. В інших реченнях виділено антоніми.