Фразеологізм як мовна одиниця

Визначення
Фразеологiзм — стiйке поєднання слiв, яке виступає в мовi як неподiльний за значенням вислiв (дорiвнює одному слову за значенням).

Наприклад: нi за цапову душу — даремно; обiтована земля — заповiтна мета, мрiя; пекти ракiв — червонiти.

Значення фразеологiзму зазвичай не спiвпадає iз значенням слiв, що входять до його складу.

Правильним тлумаченням фразеологізму «пекти раків» є:

червоніти готувати тікати кричати