Прислів’я, приказки та афоризми

Близькими до фразеологiзмiв є прислiв’я, приказки, крилатi вислови i афоризми.
Визначення
Прислiв’я — це народний вислiв повчального змiсту, що виражений реченням. Вiн формулює життєву закономiрнiсть або передає узагальнений суспiльний досвiд.
Наприклад: вiк живи, вiк учись.
Визначення
Приказка — це стiйкий образний вислiв, який вiдзначається лаконiчною будовою. Вiн не формулює певної закономiрностi чи правила, не має повчального змiсту.
Наприклад: не мала баба клопоту, купила порося.
Визначення
Крилатi вислови — часто повторюванi влучнi словеснi формули, джерело яких може бути встановлене.
Наприклад: голос волаючого в пустелi, посипати голову попелом.
Визначення
Афоризм — словесна формула, яка виражає думку узагальнено i в стислiй формi. Афоризми завжди мають автора.
Наприклад, вiдомий афоризм Тараса Шевченка: «Борiтеся – поборете».

Прислів’я є в рядку:

Борітеся – поборете. Вік живи – вік учись. Наріжний камінь. Як з гуски вода «Борітеся – поборете» – афоризм, наріжний камінь – фразеологізм, як з гуски вода – приказка.

Автора обов’язково має:

фразеологізм прислів’я афоризм приказка