Види фразеологізмів

  • фразеологiчнi зрощення – семантично неподiльнi одиницi, значення яких не пов’язанi зi значенням компонентiв.
    Наприклад: як коровi сiдло.
  • фразеологiчнi єдностi – фразеологiзми, значення компонентiв яких пов’язанi зi значенням фразеологiзму.
    Наприклад: крапля в морi.
  • фразеологiчнi сполучення – семантично подiльнi одиницi, компоненти яких мають певну самостiйнiсть. Один з компонентiв є стiйким i не може замiнюватись, а iншi можуть мати взаємну замiну.
    Наприклад: брати до серця – брати до уваги.

Які фразеологізми являються семантично подільними компонентами,що мають певну самостійність:

Фразеологічні зрощення Фразеологічні єдності Фразеологічні сполучення