Запитання до теми

1. Що таке фразеологізм?


Фразеологiзм — стiйке поєднання слiв, яке виступає в мовi як неподiльний за значенням вислiв (дорiвнює одному слову за значенням). Нi за цапову душу — даремно.

2. Які види фразеологізмів існують?


Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення.

3. Які джерела походження фразеологізмів ви знаєте?


Народна мова та усна народна творчiсть, антична мiфологiя, Бiблiя.

4. Що таке прислів’я?


Прислiв’я — це народний вислiв повчального змiсту, що виражений реченням. Вiн формулює життєву закономiрнiсть або передає узагальнений суспiльний досвiд.

5. Чим прислів’я відрізняється від приказки?


Прислів’я має повчальний зміст, а приказка – ні.

6. Що таке афоризм?


Афоризм — словесна формула, яка виражає думку узагальнено i в стислiй формi. Афоризми завжди мають автора.