Неморфологiчнi способи словотворення

При неморфологiчних способах утворення нового слова вiдбувається:

  1. Через злиття цiлого словосполучення.
    Наприклад: добра нiч – добранiч.
  2. Через набуття словом нового значення.
    Наприклад: операцiя (банкiвська, хiрургiчна).
  3. Шляхом переходу однiєї частини мови в iншу.
    Наприклад: вiйськовий лiтак – хороший вiйськовий.