Корінь

Визначення
Корінь — це головна значуща частина слова, яка мiстить спiльне значення для всiх спiльнокореневих слiв.

Наприклад: сад, садити, садiвник.

Звуковий склад кореня, як правило, однаковий, але вiн може частково змiнюватися внаслiдок чергування звукiв.

Наприклад: воля, вiльний.


Спільнокореневими є слова:

день, денний, щодня веселий, веселого, веселому вода, водити, водяний радіти, порада, радісний Веселий, веселого, веселому – граматичні форми одного слова.
Вода, водити, водяний – омонімічні корені.
Радіти, порада, радісний – омонімічні корені


Спільнокореневими є всі наведені слова, ОКРІМ:

лисий лисіти лисина лис залисина В слові лис корінь «лис» означає хижого ссавця.
У інших словах - відсутність волосся.