Основоскладання

Визначення
Основоскладання — спосiб творення слiв, за якого двi i бiльше основ поєднуються в одне слово за допомогою iнтерфiксiв.

Наприклад: хмари + чесати = хмарочос.
Повнi основи можуть поєднуватися за допомогою сполучних голосних о, е та є.

Наприклад: паровоз, зорепад, краєвид.

Лiтеру о пишемо, якщо перша частина слова закiнчується на твердий приголосний або утворена вiд прикметника.
Наприклад: середньовiччя. Виняток: овочесховище.

Лiтеру е пишемо, якщо перша частина слова утворена вiд iменника з м’якою основою.
Наприклад: буревiй.

Лiтеру є пишемо, якщо перша частина слова закiнчується на подовжений приголосний або [й].
Наприклад: життєлюбний.

Усі слова утворенні складанням основ, ОКРІМ:

намордник хмарочос землероб перехід, синь, юнь, зліт першоджерело Намордник – префіксально-суфіксальний спосіб


Літеру о замість пропуску треба писати в усіх словах рядка:

ясн..окий, чорн..бровий, бур..вій, сам..вчитель кругл..лиций, груш..подібний, вітр..вій, бур..лом чорн..бривці, вір..вчення, рівн..правність, вугл..видобуток сив..головий, бетон..змішувач, літ..писний, житт..ствердний рівн..правний, чорт..полох, чорн..гуз, свіж..вимитий

Рівноправний, чорногуз, свіжовимитий – перша частина слова утворена від прикметника. Чортополох – перша частина слова закінчується на твердий шиплячий.

Бурелом, вуглевидобуток – пишемо е, бо перша частина утворена від іменника з м’якою основою (буря, вугілля).

Життєствердний – пишемо є, бо перша частина слова закінчується на подовжений приголосний.