Постфікс та інтерфікс

Визначення
Постфікс — частина слова, що стоїть у кiнцi слова пiсля закiнчення та слугує для створення нових слiв чи форм.

Наприклад: хвилювати – хвилюватися. Деякi мовознавцi вважають постфiкс рiзновидом суфiкса.
Постфiкси: -сь (-ся), -будь, -небудь, -но, -де тощо.

Визначення
Інтерфікс — це сполучний звук, що об’єднує двi основи в складних словах.

Наприклад: лiсостеп.