Префікс

Визначення
Префікс — значуща частина слова, що стоїть перед коренем i слугує для творення нових слiв чи iнших граматичних форм одного слова.

Словотворчi префiкси змiнюють лексичне значення слова.
Наприклад: глядач – наглядач (що робити? – що зробити?).

А формотворчi префiкси використовуються для утворення нових форм слiв.
Наприклад: писати – дописати (доконаний вид дiєслова).


Виберіть рядок, у якому всі слова мають префікс:

привезти, архіважливий, антитерористичний перебігти, прийти, архіваріус забігти, надзвичайний, правда прадавній, перемога, зсунути Архіваріус, правда, перемога – префіксів немає.


Усі слова мають префікс у рядку:

перемога, премудрий, прибігти, завеликий вмовити, вгору, дописати, створити прикореневий, овочесховище, вмістити, перейти плавець, лісок, історик, росток прегарний, зіставити, мореплавець, приєднати Архіваріус, правда, перемога – префіксів немає.