Словоскладання

Визначення
Словоскладання — це спосiб творення нових слiв поєднанням кiлькох iнших.

Наприклад: кiловат + година = кiловат-година.

Усі слова утворені складанням слів або основ у рядку:

літературознавець, крутосхил, пережити волелюбний, хвилеріз, лист-замовлення зірвиголова, пройдисвіт, підрозділ сніжно-білий, фіолетово-жовтий, прикордонник

Волелюбний – воля + любити, хвилеріз – хвиля + різати, босоніж – босий + нога.
Ці слова утворенні складанням основ.

Лист-замовлення – складання слів.

Пережити, підрозділ – префіксальний.

Прикордонник – префіксально-суфіксальний.