Суфікс

Визначення
Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть пiсля кореня та слугує для творення нових слiв чи iнших граматичних форм одного слова.

Словотворчi суфiкси уточнюють лексичне значення слiв, вiдносячи їх до однiєї з самостiйних частин мови.
Наприклад: мудрий – мудрiсть (який? – що?).

Формотворчi суфiкси використовують для створення граматичних форм.
Наприклад: читати – читав (Суфiкс вказує на минулий час).


Усі слова мають суфікс у рядку:

країна, атака, слово, вікно підвіконня, лісок, байкар, маленький діяч, діло, веселун, лисеня теля, радість, сніжок, риба дорожній, межа, прочитання, хазяйка Підвіконня – , лісок – , байкар – , маленький – .
Немає суфіксів у цих словах: країна, атака, слово, вікно, діло, теля, риба, межа.


Виберіть рядок, у якому всі слова мають суфікс:

хвіст, промова, літній денний, стіл, головний чаша, дитинка, малесенький теля, радість, сніжок, риба осінній, широчезний, мальовничий Хвіст, промова, стіл, чаша – суфіксів немає.