Суфіксальний спосіб

Визначення
Суфіксальний спосіб — це спосiб творення слiв за допомогою суфiксiв.

Наприклад: холод – холодний, слухати – слухач.


Усі слова утворені суфіксальним способом у рядку:

слухач, денний, геройство щедрість, прадід, ходіння безмежно, картоплина, висуванка підніжка, творчість, нічний