Будова слова

Зміст розділу:

 1. Будова слова
  1. Закiнчення
  2. Основа слова
  3. Корiнь
  4. Префiкс
  5. Суфiкс
  6. Постфiкс і інтерфікс
 2. Словотвiр
 3. Морфологiчнi способи словотворення
  1. Суфiксальний спосiб
  2. Префiксальний спосiб
  3. Префiксально-суфiксальний спосiб
  4. Безсуфiксний спосiб
  5. Основоскладання
  6. Словоскладання
  7. Абревiацiя
 4. Неморфологiчнi способи словотворення