Рiд складноскорочених слiв

Незмінювані складноскорочені слова:
(рід визначається за головним словом)
Чоловічий рід (він): Жіночий рід (вона): Середній рід (воно):
НБУ (банк) ГЕС (електростанція) МЗС (міністерство)

Рiд змiнюваних складноскорочених слiв визначаємо за типом їхнього вiдмiнювання. Здебiльшого це iменники чоловiчого роду: Мiнфiн, виш.


Іменник середнього роду наведено у рядку:

ООН ТЕС МВС УПА МВС – Міністерство внутрішніх справ. Головне слово – міністерство. Воно середнього роду. Отже, МВС також середнього роду.