Правопис НЕ з iменниками

НЕ з iменниками пишемо разом:

  1. Якщо iменник не вживається без не: нероба.
  2. Якщо до iменника з не можна дiбрати синонiм без не: незгода (розбiжнiсть).
  3. Якщо не є частиною префiкса недо-: недооцiнка.

НЕ з iменниками пишемо окремо:

  1. Якщо є протиставлення чи заперечення в реченнi: не щастя, а горе.
  2. Якщо не стосується iменника, який у реченнi виступає присудком:
    кров не вода, а серце — не камiнь.

НЕ з іменником пишеться окремо в рядку

відчувати не/довіру не/щастя, а горе сильна не/года професійний не/роба Не щастя, а горе – пишеться окремо, тому що є протиставлення чи заперечення.
Негода, нероба – пишуться разом, бо ці слова не існують без не.
Недовіра – пишеться разом, бо можна замінити синонімом без не (підозра).