Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв II вiдмiни в множині

Відмінок Іменники Закінчення Приклади
Родовий Більшість середнього роду нульове облич, міст
Чоловічого роду, якщо в множині втрачають суфікс -ин селян (селянин),
болгар (болгарин)