Способи творення iменникiв

  1. Префiксальний: мова – передмова, дiд – прадiд.
  2. Суфiксальний: лiс – лiсок, дорога – дорiжка.
  3. Префiксально-суфiксальний: шия – нашийник, нога – пiднiжок.
  4. Безафiксний: зелений – зелень, пiдписувати – пiдпис.
  5. Основоскладання: вiтродвигун, пароплав.
  6. Словоскладання: школа-iнтернат, телефон-автомат.
  7. Абревiацiя: ГЕС, юннат.
  8. Перехiд з iншої частини мови: вчительська, пальне.