Правопис суфiксiв -ин-, -iн-, -iв- у присвiйних прикметниках

Суфiкс Випадок написання Приклади
-ин- У присвiйних прикметниках, якi утворенi вiд iменникiв I вiдмiни (крiм iменникiв з основою на [й].) сестра - сестрин,
матуся - матусин
-iн-
(-їн-)
У присвiйних прикметниках, якi утворенi вiд iменникiв I вiдмiни з основою на [й]. Євдокiя - Євдокiїн,
змiя - змiїний
-iв-
(-їв-)
У присвiйних прикметниках, якi утворенi вiд iменникiв II вiдмiни.
(-їв- пишемо, якщо прикметник утворено вiд iменника з основою на й)
лiкар - лiкарiв,
Андрiй - Андрiїв

Суфікс -ин- пишеться у присвійних прикметниках:

матуся, Андрій Наталя, змія Надія, староста сестра, Оксана Суфікс -ин- пишеться у присвійних прикметниках, утворених від іменників I відміни (крім іменників з основою на [й]): Сестра – сестрин, Оксана – Оксанин.
Суфікс -iн- (-їн-) пишеться у присвійних прикметниках, утворених від іменників змія, Надія, тому що це іменники іменників I відміни з основою на [й]: Змія – зміїний, Надія – Надіїн.
Суфікс -iв- (-їв-) пишеться у присвійному прикметнику, утвореному від іменника Андрій, тому це іменник II відміни: Андрій – Андріїв.