Ступенi порiвняння прикметникiв

Якiснi прикметники в українськiй мовi утворюють ступенi порiвняння.

Вищий ступінь Проста форма основа або корінь прикметника + суфікси -ш-, -іш- холодний - холодніший,
глибокий - глибший
Складена форма Слова більш, менш
+ прикметник у початковій формі
більш холодний,
менш глибокий
Найвищий ступінь Проста форма Префiкс (що-, як-) най-
+ прикметник вищого ступеня простої форми
найхолоднiший,
найглибший
Складена форма Слова найбiльш, найменш + прикметник у початковiй формi
або
слова вiд усiх, за всiх, над усе + прикметник вищого ступеня простої форми
найбiльш холодний,
найменш глибокий,
холоднiший за всiх
ЗНО
Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня.
Наприклад: бiльш холоднiший - бiльш холодний, найменш глибший - найменш глибокий.
Не можна утворювати ступенi порiвняння прикметникiв за допомогою слова самий.
Наприклад: самий холодний - найхолоднiший.


Основа прикметника може зазнавати змiн за творення простої форми вищого ступеня порiвняння з суфiксом -ш-:
Суфiкси -к-, -ок-, -ен- випадають: широкий - ширший;
г, ж, з + ш = жч: вузький - вужчий;
с + ш = щ (шч): високий - вищий.

Винятки: легкий – легший, довгий – довший.

Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка:

великий, бідний, лисий цікавий, гучний, товстий чесний, білий, гнідий малесенький, злий, глибокий Форми ступенів порівняння утворюють лише якісні прикметники.
Не утворюють форми ступенів порівняння прикметники: лисий (абсолютно ознака), гнідий (масть тварини), малесенький (суфікс -есеньк-).