Правопис числiвникiв

 1. Числiвник одинадцять пишемо з однiєю -н-.
 2. У числiвниках одинадцятьдев’ятнадцять м’який знак пишемо лише в кiнцi слова:
  тринадцять, вiсiмнадцять.
 3. Числiвниковi основи двох-, трьох-, чотирьох- вживаються притвореннi складних слiв, якщо друга частина слова починається з голосного:
  трьохетапний, двохатомний.
 4. Числiвниковi основи дво-, три-, чотири- вживаємо, якщо друге слово починається з приголосного:
  трискладовий, двобiчний.
 5. Складнi порядковi та кiлькiснi числiвники пишуться разом:
  вiсiмсот, шiстдесятий.
 6. Складенi числiвники пишуться окремо:
  одна тисяча двiстi сорок вiсiм.

Орфографічну помилку допущено в рядку:

одинадцять триетапний дві тисячі триста сорок чотири вісімсот Триетапний – трьохетапний. Числівникові основи двох-, трьох-, чотирьох- вживаються при творенні складних слів, якщо друга частина слова починається з голосного