Розряди числiвникiв за будовою

Числiвники Ознаки Приклади
Простi мають один корiнь вiсiм, десять, сорок
Складнi об’єднують два коренi в одному словi тринадцять, вiсiмдесят, шiстсот
Складенi складаються з двох i бiльше числiвникiв триста сорок вiсiм

Складений числівник є у варіанті:

вісімсот сорок один тридцять шістнадцять десять Вісімсот сорок один – складений числівник;
тридцять, шістнадцять – складні;
десять – простий.