Правопис займенникiв

Разом пишемо:

 • Неозначенi займенники з частками де-, аби-, -сь:
  дехто, абиякий, щось.
 • Заперечнi займенники з часткою нi:
  нiхто, нiякий.

Окремо пишемо:

 • Займенники, якщо мiж займенником i часткою стоїть прийменник:
  нi з ким, будь у що.

Через дефiс пишемо:

 • Неозначенi займенники з частками хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь:
  хтозна-що, будь-хто, хто-небудь.

Разом пишеться займенник у варіанті:

будь/з/ким аби/чий казна/хто будь/який Будь з ким, абичий, казна-хто, будь-який.