Правопис НЕ з прислiвниками

НЕ з прислiвниками пишемо разом:

  1. Якщо прислiвник не вживається без не: негайно.
  2. Якщо до прислiвника з не можна дiбрати синонiм без не: небагато (мало).
  3. Якщо прислiвник має наголошенi суфiкси -анн-, -янн-, -енн-: несказанно, незрiвнянно.
  4. У складi префiкса недо-: недоречно.

Не з прислiвниками пишемо окремо:

  1. Якщо є протиставлення чи заперечення у реченнi: не багато, а мало.
  2. Якщо не стосується присудка: Влiтку тут не спекотно (не є спекотно).
  3. Якщо у словi є дефiс: не по-людськи.
  4. З пiдсилювальними прислiвниками та незмiнними присудковими словами:
    не зовсiм, не дуже, не можна.

Не з прислівником пишеться окремо в рядку

Відійди не/гайно! Влітку тут не/спекотно. Тут не/багато людей. Сьогодні не/стерпно холодно. Влітку тут не (є) спекотно. Тобто не стосується присудка.