Розряди прислiвникiв за значенням

Прислiвники Значення Приклади
Означальнi якiсно-означальнi на , , що виражають якiсну ознаку дiї i вiдповiдають на питання як? швидко, високо
кiлькiсно-означальнi характеризують кiлькiсть i мiру дiї, ознаки чи стану, вiдповiдають на питання скiльки? наскiльки? якою мiрою? як багато? утричi, ледве, занадто
способу дiї вказують на те, яким способом виявляється ознака чи вiдбувається дiя, вiдповiдають на питання як? яким чином? яким способом? по-англiйськи, по-весняному
Обставиннi мiсця означають напрямок або мiсце дiї, вiдповiдають на питання де? куди? в якому напрямку? надворi, лiворуч, зверху
часу вказують на час дiї, вiдповiдають на питання коли? вiдколи? доки? з якого часу? до якого часу? нiколи, ввечерi, донинi
мети означають мету дiї, вiдповiдають на питання для чого? навiщо? з якою метою? напоказ, навмисне
причини вказують на причину дiї, вiдповiдають на питання чому? з якої причини? через що? мимоволi, зопалу

Означальним є прислівник:

добре надворі донині спересердя Надворі, донині, спересердя – обставинні.