Comment on page

Дiєприслiвниковий зворот

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Дiєприслiвниковий зворот

Визначення Дiєприслiвниковий зворот — це поєднання дiєприслiвника з залежними словами.
У реченнi такий зворот виступає вiдокремленою обставиною, тому видiляється комами, як i одиничний дiєприслiвник: Малюючи портрет, вона слухала музику. Малюючи, вона слухала музику.
Комами НЕ вiдокремлюються:
  1. 1.
    Одиничнi дiєприслiвники, якщо вони означають спосiб дiї i стоять пiсля присудка. Iдуть спiваючи дiвчата.
  2. 2.
    Дiєприслiвниковi звороти, якi стали фразеологiзмами. Вiн сидiв склавши руки.
ЗНО
Дiя, яку називає дiєприслiвник, у реченнi має стосуватися того самого дiяча, що й дiя, яку називає присудок. Наприклад: Вiдкривши лист, його охопив сум. (неправильно) – Коли вiн вiдкрив лист, його охопив сум. (правильно) Вiдкривши лист, його охопив сум. (неправильно) – Вiдкривши лист, вiн прочитав кiлька речень. (правильно)