Прислiвник

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Прислівник

Визначення Прислiвник – незмiнювана самостiйна частина мови, яка виражає ознаку стану, дiї, iншої ознаки чи предмета i вiдповiдає на запитання де? як? куди? звiдки? чому? коли?

Наприклад: прийти ввечері, бути далеко, котлета по-київськи. Прислiвники не змiнюються за числами та вiдмiнками, не мають роду.

ЗНО Важливо розрiзняти прислiвники i однозвучнi сполучення прийменника з iменником, числiвником або прикметником. Наприклад: вивчити напам’ять – подарувати на пам’ять; повторити вдруге – зайти в другi дверi.

Виділена сполука не є прислівником і її треба писати окремо у рядку:за/багато читатизустрітися в/першевивчити на/пам’ятьзала на/багато місць Зала на багато місць. Багато - числівник. Забагато читати, зустрітися вперше, вивчити напам’ять.

Зміст розділу:

Last updated