Прислів’я, приказки та афоризми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Прислів’я, приказки та афоризми

Близькими до фразеологiзмiв є прислiв’я, приказки, крилатi вислови i афоризми.

Визначення Прислiв’я — це народний вислiв повчального змiсту, що виражений реченням. Вiн формулює життєву закономiрнiсть або передає узагальнений суспiльний досвiд.

Наприклад: вiк живи, вiк учись.

Визначення Приказка — це стiйкий образний вислiв, який вiдзначається лаконiчною будовою. Вiн не формулює певної закономiрностi чи правила, не має повчального змiсту.

Наприклад: не мала баба клопоту, купила порося.

Визначення Крилатi вислови — часто повторюванi влучнi словеснi формули, джерело яких може бути встановлене.

Наприклад: голос волаючого в пустелi, посипати голову попелом.

Визначення Афоризм — словесна формула, яка виражає думку узагальнено i в стислiй формi. Афоризми завжди мають автора.

Наприклад, вiдомий афоризм Тараса Шевченка: «Борiтеся – поборете».

Прислів’я є в рядку:Борітеся – поборете.Вік живи – вік учись.Наріжний камінь.Як з гуски вода «Борітеся – поборете» – афоризм, наріжний камінь – фразеологізм, як з гуски вода – приказка.

Автора обов’язково має:фразеологізмприслів’яафоризмприказка

Last updated