Антонiми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Антонiми

Визначення Антонiми — це слова, якi мають протилежне лексичне значення, однак поєднанi спiльним фактором.

Наприклад: веселий – сумний (настрiй), тепло – холодно (температура). Антонiми об’єднуються в пари.

Багатозначнi слова можуть мати антонiми для прямих i переносних значень: сухий одяг - мокрий одяг, сухий хлiб - свiжий хлiб.

Антонiми бувають загальномовними та контекстуальними.

Антонiмiчнi стосунки загальномовних антонiмiв зрозумiлi поза будь-яким контекстом. Наприклад: високий – низький, холодний – гарячий.

Контекстуальнi антонiми – це слова, що набувають антонiмiчних стосункiв тiльки в певному контекстi. Наприклад, у реченнi «Однi податковцi наповнюють державну казну, iншi її розкрадають» слова «наповнюють» i «розкрадають» будуть контекстуальними антонiмами.

За структурою антонiми дiляться на однокореневi i рiзнокореневi. Однокореневi утворюються за допомогою додавання префiксiв. Наприклад: щастя – нещастя, надiя – безнадiя, революцiя – контрреволюцiя. Рiзнокореневi антонiми: день – нiч, початок – кiнець.

В якому рядку подано антонімічні пари:білий – чорний, день – ніч, тихий – темнийговорити – слухати, далекий – близький, життя – смертьслава – ганьба, довгий – короткий, ясно – темнохолодний – крижаний, праця – відпочинок, вгору – вбік Тихий – темний, говорити – слухати, вгору – вбік не є антонімічними парами.

Антоніми виділено в реченні:Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох.Осінній день, осінній день, осінній! О синій день, о синій день, о синій!Недумано, негадано забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань.Мов тихий дзвін гірського кришталю, несказане лишилось несказанним.Минають фронди і жіронди, минає славне і гучне. Брехня та правда – антоніми.

Last updated