Запитання до теми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Запитання до теми

1. Які ознаки слова ви знаєте?

Показати правильну відповідь Приховати

1. Cкладається зi звукiв, якi впорядкованi 2. Має наголошений склад 3. Може подiлятися на морфеми 4. Має лексичне значення 5. У словосполученнi i реченнi пов’язане граматично i за змiстом з iншими словами 6. Виконує синтаксичнi функцiї 7. Має граматичнi форми тощо

2. Чим відрізняються багатозначні слова від омонімів? Як їх розрізняти?

Показати правильну відповідь Приховати

Багатозначнi слова мають декiлька пов’язаних мiж собою значень. А омонiми – рiзнi слова, значення яких не пов’язанi. Щоб вiдрiзнити омонiм вiд багатозначного слова, можна дiбрати до нього синонiми. Якщо значення синонiмiв близьке, то слово багатозначне, якщо ж нi – то це омонiм.

3. Що таке синоніми?

Показати правильну відповідь Приховати

Синонiми — це слова, якi близькi або однаковi за значенням, але рiзнi за звучанням (ходити, шкандибати, дибрати).

4. Що таке антоніми?

Показати правильну відповідь Приховати

Антонiми — це слова, якi мають протилежне лексичне значення, однак поєднанi спiльним фактором (веселий – сумний).

5. Що таке діалектизми?

Показати правильну відповідь Приховати

Діалектизми – це слова, що вживають мешканцi певної мiсцевостi. Вони мають вiдповiдники в лiтературнiй мовi.

6. Які групи пасивної лексики ви знаєте?

Показати правильну відповідь Приховати

До пасивної лексики належать застарiлi слова i неологiзми. Застарiлi слова подiляються на історизми та архаїзми.

7. Чим історизми відрізняються від архаїзмів?

Показати правильну відповідь Приховати

Історизми — це слова, що вийшли з ужитку через зникнення реалiй, якi вони називали. Синонiмiчнi замiнники iсторизмiв у сучаснiй мовi вiдсутнi. Наприклад: жупан, десятина. Архаїзми – це слова, витiсненi iншими синонiмами з ужитку. Наприклад: рамена (плечі), ланіти (щоки).

Last updated