Оpфографiя

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Орфографія

Визначення Орфографiя – роздiл науки про мову, що вивчає систему правил передавання звукової мови на письмi, тобто правопис.

Орфографiя мiстить кiлька роздiлiв, кожен iз яких є сукупнiстю правил написання слiв.

Означення Орфограма – унормоване написання, що вiдповiдає чинним правилам правопису.

Зміст підрозділу:

Last updated