Написання складних прикметникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Написання складних прикметникiв

Разом пишемо:

 1. Прикметники, що утворенi вiд мiж собою залежних слiв. Тобто мiж ними вставити сполучник i не можна: правобережний (правий берег), свiтлолюбний (любить свiтло).

 2. Прикметники, першою частиною яких є слова багато, мало, старо, ново, давньо, верхньо, нижньо: староболгарський, багатопартiйний, давньоукраїнський.

 3. Прикметники, у яких першою частиною є записане словом число: шестиповерховий, сорокарiчний.

 4. Прикметники з префiксами iнтер-, контр-: iнтерконтекстуальний, контрудар.

  Виняток: контр-адмiрал.

Через дефiс пишемо:

 1. Прикметники, утворенi вiд незалежних мiж собою слiв. Тобто сполучник i мiж ними вставити можна: турецько-український

  (турецький i український), мовно-лiтературний (мова i лiтература)</i>.

 2. Назви вiдтiнкiв смаку, кольору та поєднання кольорiв: синьо-зелений, темно-червоний, кисло-солодкий.

  Виняток: золотогарячий, червоногарячий, жовтогарячий.

 3. Прикметники, у яких першою частиною є записане цифрами число: 30-рiчний.

 4. Назви промiжних частин свiту: пiвнiчно-захiдний.

 5. Прикметники з першою частиною воєнно-, вiйськово-: воєнно-промисловий, вiйськово-спортивний.

  Виняток: вiйськовозобов’язаний, вiйськовополонений (тому що цi прикметники стали iменниками).

Разом пишуться обидва прикметники в рядку: ліво/бережний, темно/зелений старо/український, мовно/літературний двадцяти/річний, 50/річний східно/слов’янський, багато/канальний Східнослов’янський – прикметник, утворений від залежних між собою слів. Багатоканальний – до складу прикметника входить слово багато-. Через дефіс пишуться прикметники темно-зелений (відтінок кольору), мовно-літературний (прикметник, утворений від незалежних між собою слів), 50-річний (перша частина – записане цифрами число).

Last updated