Голосні звуки

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Голосні звуки

Звук – найменша одиниця мовлення. В українськiй мовi є 38 звукiв. Їх подiляють на голоснi та приголоснi.
Голоснi звуки утворюються за участю лише голосу.
Їх усього 6: а, o, у, i, и, е.
На письмi голоснi звуки передаються за допомогою 10 лiтер: а, o, у, i, и, е, я, ю, є, ї. Лiтери я, ю, є, ї називають йотованими. Літера ї завжди позначає два звуки.
Ї
[йi]
Літери я, ю, є позначають по два звуки, якщо стоять:
 • На початку слова: яблуко [
  йаˊблукой\acute{а}блуко
  ]
 • Пiсля голосного звуку: заява [
  зайаˊвазай\acute{а}ва
  ]
 • Пiсля м’якого знака: Мольєр [
  молмол
  йеˊрй\acute{е}р
  ]
 • Пiсля апострофа: здоров’я [
  здороˊвйаздор\acute{о}вйа
  ]
Я
[йа]
Ю
[йу]
Є
[йе]
В усiх iнших випадках я, ю, є позначають один звук. Наприклад: лялька [
лл
аˊл\acute{а}л
кака
].
Голоснi звуки можуть були наголошеними та ненаголошеними. Ненаголошенi е, и у фонетичнiй транскрипцiї наближаються одне до одного: зима [
зиeмаˊзи^eм\acute{а}
], сестра [
сеистраˊсе^истр\acute{а}
]. Також ненаголошений о наближається до у лише перед складом з наголошеним i або у: зозуля [
зоузуˊлзо^уз\acute{у}л
аа
], кожух [
коужуˊхко^уж\acute{у}х
].
У якому рядку всі звуки голосні:[о], [у], [c], [е], [и], [і][о], [у], [й], [е], [и], [а][о], [у], [а], [е], [и], [м][а], [о], [у], [і], [е], [и] [c], [й], [м] – приголосні.