Голосні звуки

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Голосні звуки

Звук – найменша одиниця мовлення. В українськiй мовi є 38 звукiв. Їх подiляють на голоснi та приголоснi.

Голоснi звуки утворюються за участю лише голосу.

Їх усього 6: а, o, у, i, и, е.

На письмi голоснi звуки передаються за допомогою 10 лiтер: а, o, у, i, и, е, я, ю, є, ї. Лiтери я, ю, є, ї називають йотованими. Літера ї завжди позначає два звуки.

Ї

[йi]

Літери я, ю, є позначають по два звуки, якщо стоять:

  • На початку слова: яблуко [йаˊблукой\acute{а}блуко]

  • Пiсля голосного звуку: заява [зайаˊвазай\acute{а}ва]

  • Пiсля м’якого знака: Мольєр [молмолйеˊрй\acute{е}р]

  • Пiсля апострофа: здоров’я [здороˊвйаздор\acute{о}вйа]

Я

[йа]

Ю

[йу]

Є

[йе]

В усiх iнших випадках я, ю, є позначають один звук. Наприклад: лялька [ллаˊл\acute{а}лкака].

Голоснi звуки можуть були наголошеними та ненаголошеними. Ненаголошенi е, и у фонетичнiй транскрипцiї наближаються одне до одного: зима [зиeмаˊзи^eм\acute{а}], сестра [сеистраˊсе^истр\acute{а}]. Також ненаголошений о наближається до у лише перед складом з наголошеним i або у: зозуля [зоузуˊлзо^уз\acute{у}лаа], кожух [коужуˊхко^уж\acute{у}х].

У якому рядку всі звуки голосні:[о], [у], [c], [е], [и], [і][о], [у], [й], [е], [и], [а][о], [у], [а], [е], [и], [м][а], [о], [у], [і], [е], [и] [c], [й], [м] – приголосні.

Last updated