Розряди числiвникiв за значенням i граматичними ознаками

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Розряди числiвникiв за значенням i граматичними ознаками

Кiлькiснi (означають кiлькiсть предметiв – скiльки?)
Порядковi (означають порядок предметiв при лiчбi – котрий?)
Власне кiлькiснi (числовi назви)
Збiрнi (певна кiлькiсть предметiв як сукупнiсть)
Дробовi (певна кiлькiсть частин вiд цiлого)
Неозначено-кiлькiснi (не визначена точно кiлькiсть)
сто вiсiм, мiльярд, три
шестеро, троє, обидва
пiвтора, двi цiлi i двi третi, п’ять шостих
мало, кiльканадцять, декiлька
другий, тридцять шостий, сотий
Кiлькiснi числiвники за вiдмiнками змiнюються, але не мають граматичних ознак числа i роду, крiм числiвника один (одна, одне, однi).
Порядковi числiвники змiнюються за родами, числами i вiдмiнками, як прикметники.
ЗНО
У дробових числiвниках при чисельниках два, три, чотири знаменник стоїть у називному вiдмiнку множини (двi третi, чотири сьомi), а пiсля п’ять – у родовому вiдмiнку множини (п’ять шостих, сiм десятих).
Числівниками є всі слова рядка:три, третина, шостийдвійка, чотири, дванадцятийпо-перше, сім, сорок п’ятийтроє, двадцять, перший Числівник – самостійна частина мови, що виражає кількість, число чи порядок предметів під час підрахунку та відповідає на запитання скільки? котрий? Троє, двадцять, перший – числівники. Третина, двійка – іменники (що?). По-перше – прислівник (як?).