Правопис числiвникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис числiвникiв

  1. Числiвник одинадцять пишемо з однiєю -н-.

  2. У числiвниках одинадцять – дев’ятнадцять м’який знак пишемо лише в кiнцi слова: тринадцять, вiсiмнадцять.

  3. Числiвниковi основи двох-, трьох-, чотирьох- вживаються притвореннi складних слiв, якщо друга частина слова починається з голосного: трьохетапний, двохатомний.

  4. Числiвниковi основи дво-, три-, чотири- вживаємо, якщо друге слово починається з приголосного: трискладовий, двобiчний.

  5. Складнi порядковi та кiлькiснi числiвники пишуться разом: вiсiмсот, шiстдесятий.

  6. Складенi числiвники пишуться окремо: одна тисяча двiстi сорок вiсiм.

Орфографічну помилку допущено в рядку: одинадцять триетапний дві тисячі триста сорок чотири вісімсот Триетапний – трьохетапний. Числівникові основи двох-, трьох-, чотирьох- вживаються при творенні складних слів, якщо друга частина слова починається з голосного

Last updated